top of page
Oded Stein Engineering עודד שטיין הנדסה

שטיין הנדסה מתמחה במתן פתרונות אוטומציה לתעשייה, תוך התמקדות בהמרה של תהליכי ייצור עתירי עבודת ידיים לתהליכים מתקדמים מבוססי טכנולוגיה.

הגישה של שטיין הנדסה מבוססת על מתן פתרונות לצורך בהגברת תחרותיות החברות היצרניות, על ידי הורדת עלויות ייצור והתייעלות שרשרת האספקה. גישה זו מהווה אלטרנטיבה לגישה השמרנית המבוססת על כח אדם "זול" הקיים במדינות וכלכלות מתפתחות ברחבי העולם. בעוד ייצור ע"י כח אדם "זול" סובל מחסרונות כגון מרחק פיזי ומנטאלי מהשוק ומחברות האם, מגדיל את עליות השילוח ומאריך את שרשרת ההספקה, פתרונות מבוססי אוטומציה אינם סובלים מחסרונות אלו בתוספת יתרון ההגנה מפני הגידול הטבעי, בעלויות כח האדם, בכלכלות המתפתחות, שנובע מעצם התפתחותם.

שטיין הנדסה שואבת את מומחיותה מניסיון רב השנים של מיסדה בפיתוח מוצרים ותהליכי ייצור בתעשיית הציוד הרפואי. ניסיון העבודה בכפוף לדרישות איכות מחמירות ורגולציה קפדנית המאפיינים את התעשייה הרפואית מנחה אותנו בכל פעילותנו, לעמידה בסטנדרטים גבוהים של איכות לטובת כל לקוחותינו מכל תחום וענף של התעשייה.

שטיין הנדסה מציעה מענה לטווח מגוון של צרכי הארגון היצרני כגון: הורדת עליות, הגדלת קיבולת הייצור, בדיקות ובקרת איכות על הקו, איסוף נתוני ייצור ועוד.

השירות המקיף הניתן על ידי שטיין הנדסה ניתן החל מהגדרת הצרכים וכתיבת המפרטים, דרך תכנון וייצור הקו ועד להסמכה וולידציה של הקו ותהליך הייצור.

bottom of page